RIJEČI NA TRAČNICAMA

Naljepnicama sa ispisanim slovima označite sve dijelove drvenih tračnica. Slažite tračnice od dijelova, ali tako da slova tvore riječ. Riječi možete unaprijed odrediti. 

POTREBAN MATERIJAL: 

• drvene tračnice

• naljepnice što manjih dimenzija

• flomaster

Podjeli