STARE PUZZLE

Kad puzzle više nemaju sve potrebne dijelove, iskoristite njihovu poleđinu. Napišite riječ na dvije ili tri puzzle koje se mogu spojiti. Pomiješajte sve ispisane dijelove i pokušajte sastaviti riječi. Napravite to sa što više puzzli.

POTREBAN MATERIJAL: 

• stare puzzle

• flomaster

Podjeli