MAGNETIZAM

Privlači li magnet baš svaki predmet?

Podjeli