SLOŽI NIZ

Složite nizove brojeva tako da ostavite mjesto za broj koji nedostaje u nizu. Dijete na papiriću mora prepoznati i umetnuti broj koji nedostaje.

Potreban materijal: drvene brojke, papirići, flomaster

Podjeli